OM OS

Advokatfirmaet Højbjerg ApS i Herning er en midtjysk virksomhed med advokat Inger Højbjerg som eneindehaver.

Hun har 27 års erfaring som advokat, og sammen med virksomhedens to ansatte, arbejder, rådgiver og hjælper hun bl.a. i sager om arveret, dødsbo, testamenter og skilsmisser. Læs mere her.