BODELING

Hvis ikke I har aftalt særeje på hele eller dele af formuen- eller har fået arv/gaver med bestemmelse om særeje, har I formuefællesskab.

Det betyder, at jeres formuer skal gøres op hver for sig, sådan at hver ægtefælles aktiver, minus vedkommendes gæld skal opgøres.

Hvis I ikke kan blive enige om at dele formuen, kan skifteretten afgøre det for jer, men det er en dyr løsning. Derfor er det en god ide, at kontakte os som advokater allerede tidligt i forløbet, allerhelst fra starten. Når I skal dele ”fællesboet”, skal I ikke kun dele indboet men hele formuen (huset, bilen, bankindestående og værdipapirer)

Der kan være mange spørgsmål:
– Hvad skal der ske med bilen?
– Hvad gør vi med penge i banken?
– Hvordan håndterer vi vores værdipapirer?