DØDSBO | TESTAMENTE

Når en person dør, skal der ordnes en masse praktiske ting, som bedemanden hjælper med. En af bedemandens opgaver er at give besked om dødsfaldet til skifteretten. Der sker ikke noget rent juridisk efter dødsfaldet, før skifteretten kommer ind i billedet.

Skifteretten kontakter herefter afdødes nærmeste pårørende; ægtefælle og/eller børn. Herefter skal der tages stilling til, hvordan boet skal skiftes.

GRATIS FORMØDE

Vi tilbyder. som advokat i Herning, et gratis formøde af max. 1 times varighed. Her gennemgår vi, hvilke aktiver og passiver, der er i boet og hvem der skal arve. Ud fra de oplysninger får I en anbefaling af, hvilken skifteform, I bør vælge, herunder om der bør vælges uskiftet bo.

Hvis I vælger, at vi som jeres advokat, skal stå for afviklingen af boet med realisering af aktiverne, betaling af gæld, fordeling mellem arvinger og kreditorer og boopgørelse, får I på forhånd opgivet et anslået honorar. Viser det sig, at honoraret ikke holder stik, f.eks. på grund af uforudsete  forhold, vil I hurtigst muligt få besked.

Med andre ord vi hjælper med at afvikle boet i afdødes ånd – selvfølgelig i samarbejde med arvingerne.  Bl.a. sørger vi for al kontakt til ejendomsmægler, bank, kreditorer, skifteretten, Skat m.fl.