LEJERET

At købe, leje eller fraflytte en ejendom kan af og til give problemer. Det kan også være, at du har en tvist med en udlejer om betaling af den månedlige husleje. Hos Advokat Højbjerg er vi altid klar med rådgivning på, det der hedder, det lejeretlige område. Det er et meget stort emne, men vores advokatfirma i Herning arbejder bl.a. med:

  • Udarbejdelse af lejekontrakter
  • Boligretssager
  • Huslejenævnssager
  • Beboerklagenævnssager
  • Lejeregulering
  • Fraflytning
  • Tvist om betaling af husleje
  • Opsigelser og ophævelser