PENSION | FORSIKRING

Når du opretter et testamente, drøfter vi betydningen af de begunstigelser, du har på dine pensionsordninger. Det er vigtigt, at du tager stilling til hvem der skal  have dine opsparede penge, hvis du dør inden pensionen er udbetalt.

Udgangspunktet er ”nærmeste pårørende”. Hvem det er, afhænger af om du er gift eller ej, og om den begunstigede er indsat før eller efter den 1. juni 2008. E r der indsat en begunstiget, vil opsparingen tilfalde vedkommende uden om boet. Det betyder, at pensionen ikke indgår i selve opgørelsen af døsboet.

Længstlevendes pensioner indgår ikke i dødsboet efter førstafdøde.