BETINGELSER

Advokatfirmaet Højbjerg ApS med CVR. nr. 32 34 74 79 er en virksomhed med advokat Inger Højbjerg som eneindehaver.

Inger Højbjerg er beskikket af Justitsministeriet, medlem af Advokatsamfundet samt brancheorganisationen Danske Advokater, Danske Arveretsadvokater og Danske FAMILIEadvokater. Herudover er hun medlem af bestyrelsen i Advokatforening Herning Retskreds og bestyrelsen i kredsforeningen under Det Danske Advokatsamfund.

Advokatfirmaet er underlagt de regler og reguleringer, som gælder for alle advokater i Danmark. De advokatetiske regler, herunder om hvidvask bliver fulgt. Det betyder bl.a., at advokatfirmaet beder om legitimation i form af kopi af kørekort/pas og sygesikringsbevis. Inden advokatfirmaet påtager sig en sag, bliver det undersøgt, om der er interessekonflikter. Hvis det er tilfældet, kan der henvises til anden advokat.

ANSVAR

Advokatfirmaet Højbjerg har tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring. Forsikringssummen er på kr. 5 mio. Ved påtagelse af en sag er advokatfirmaets ansvar begrænset til dette beløb.

I henhold til de regler der er vedtaget af advokatsamfundet, har Advokatfirmaet Højbjerg endvidere stillet garanti.

Forretningsbetingelser Advokatfirmaet Højbjerg ApS